Er du Danmarks næste DanskPOP Talent?
Udfyld formularen og lad os finde ud af det!
Har du problemer med formularen, kan du altid kontakte os på danskpoptalent@dk4.dk eller telefon 70 25 35 35 på hverdage 09-15.
Start
 
Hvad er dit/jeres kunstnernavn? *

 
Link til en video eller lydfil med en sang af dig/jer *

Vi anbefaler youtube.com/upload eller vimeo.com/upload. Begge løsninger er gratis.
 
Har du et link mere?

Giv os gerne endnu et link. Ellers hopper du bare videre til næste punkt.
 
Fortæl os lidt om nummeret du har linket til.

 
Dit fulde navn *

 
Dit telefonnummer *

 
Hvad er din adresse?

 
Vejnavn og husnr. hvor du bor? *

 
Postnr. og by *

 
Fortæl os lidt om dig/jer selv. *

 
Hvis I er en gruppe, så fortæl lidt om gruppens sammensætning, antal medlemmer og instrumentering.

*I udgangspunktet skal en gruppe kunne overtage husorkesterets;
dk4 AllStars faste pladser og instrumentering (trommer, bas, guitar & keys). Yderligere instrumenter skal koordineres og godkendes af dk4 og kapelmester Mark Chemnitz.

 
Info i forbindelse med optræden (Kor, dansere, stemninger, lys, rekvisitter m.v.)

*dk4 lytter meget gerne til ideer og inspiration, men forbeholder sig retten til at forkaste disse. Deltageren afholder selv eventuelle udgifter forbundet med dette.

 
Det er et absolut vilkår for deltagelse i DanskPOP Talent, at du/I er indforstået med nedenstående informationer og bekræfter nedenstående datoer for medvirken.

 
Arrangements-øver med dk4 AllStars *

Hvis du/I bliver udvalgt til deltagelse, vil der være arrangements-øver med danskPOP talents husorkester; dk4 AllStars, under ledelse af kapelmester Mark Chemnitz. Du skal derfor kunne deltage enten d. 26. eller 27. august i København eller d. 2. eller 3. september i Aarhus.

Hvilken dag vil du foretrække at medvirke? (Nævn mindst 2 optioner)

 
Indledende runder *

De indledende runder bliver optaget i dk4s studie på Nørrebro i København. Vi optager fra mandag d. 11. september til søndag d. 17. september (begge dage inklusive). Du/I møder ind om morgenen til lydprøver, interview og reportageoptagelser. Sidst på eftermiddagen vil der være en fuld generalprøve og derefter aftensmad. Showet starter kl. 20:00 og varer ca. 2 timer. Det er vigtigt, at du/I afsætter hele dagen til denne medvirken.

Hvilken dag vil du foretrække at medvirke? (Nævn mindst 3 optioner)

 
De 10 finalister *

Hvis du er blandt de 10 finalister, skal du derudover være til rådighed til studieindspilninger, i 2 dage, fra d. 1. december til d. 23. december. Her skal der indspilles helt ny musik til finalen. I de indledende runder er der både mulighed for at optræde med egne numre eller coverversioner, men til finalen skal der optrædes med numre, som aldrig før har været offentliggjort og udgivet. Du har mulighed for at optræde med egne kompositioner, selvvalgte kompositioner med egne samarbejdspartnere eller kompositioner i samarbejde med dk4s partnere. Derudover skal der laves portrætter af alle finalisterne, så seerne kan lære dem bedre at kende, så dette skal der også sættes en dag af til. Disse aftaler fastlægges med dk4s produktionsmedarbejdere.
     
 
Finalen *

Finalen er et storslået show, direkte fra Forum Horsens. Det er et absolut vilkår for deltagelse i DanskPOP Talent, at du kan afsætte d. 19. januar til prøver og d. 20. januar til fortsatte prøver samt finaleshow. Begge dage i tidsrummet kl. 9:00-24:00.
     
 
Betingelser for deltagelse og overdragelse af rettigheder: *

1. Jeg forstår, at formålet med DanskPOP Talent er udvælgelsen af en solist eller sanggruppe, og at DanskPOP Talent er en konkurrence, der indebærer musikalsk optræden foran et publikum, og at denne optræden bliver optaget og udsendt på tv eller brugt på andre medier. Ved tiltrædelsen af disse betingelser, giver jeg hermed min tilladelse til, at producenten må optage mig og mit bidrag, redigere frit i og bruge dette på de betingelser for deltagelse, som er beskrevet her.
2. Jeg er dansk statsborger eller bor i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) og har en tidsubegrænset eller tilsvarende arbejds- og opholdstilladelse i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne).
3. Konkurrencen har et intensivt forløb, og jeg mener at jeg er ved godt helbred og både fysisk og psykisk kan klare at deltage i konkurrencen.
4. Alle aftaler vedrørende min medvirken koordineres af producentens produktionsmedarbejdere.
5. Jeg forstår og erklærer mig indforstået med, at går jeg videre i konkurrencen, og jeg ønsker at fortsætte, vil jeg blive bedt om at udfylde, underskrive og godkende kontrakter vedrørende min medvirken.
6. Ved at tiltræde disse betingelser overdrager jeg hermed samtlige rettigheder, af hvilken som helst art ved og forbundet med min medvirken i DanskPOP Talent, til producenten, sådan at producenten vil være berettiget til at benytte og videreudnytte og give andre - herunder, men ikke begrænset til dk4, producentens samarbejdspartnere og sponsorer - tilladelse til at benytte og videreudnytte mit bidrag på alle måder og i alle medier. Jeg anerkender også producentens ret til at bruge mit navn og billede i foromtale og pressemateriale.
7. Jeg giver mit samtykke til, at producenten filmer mig, med eller uden mit vidende, til brug i forbindelse med DanskPOP Talent og videreudnyttelsen af DanskPOP Talent. Jeg overdrager hermed til producenten, retten til, i alle medier, at anvende og genanvende min medvirken i alle produktionsfaser.
8. Producenten vil, i videst muligt omfang, forsøge at imødekomme mine/vores ønsker i forbindelse med optagelser og øvrige medvirken i DanskPOP Talent, men er ikke forpligtet hertil.
9. Jeg anerkender, at producenten ikke er forpligtet til at optage mit bidrag til DanskPOP Talent eller inkludere mig i udsendelsen af DanskPOP Talent.
10. Jeg anerkender, at DanskPOP Talent er en sangkonkurrence, og at min medvirken i DanskPOP Talent ikke udgør en professionel optræden og ikke berettiger mig til honorar, løn eller anden form for kompensation.
11. Producenten sørger for forplejning i forbindelse med optagelserne til de indledende runder og finalen i DanskPOP Talent. Jeg forstår og erklærer mig indforstået med, selv at afholde udgifter i forbindelse med evt. transport og logi.
12. Producenten kan ikke drages til ansvar for noget tab eller skade på min person eller ejendom som følge af, eller indtruffet under eller i forbindelse med min deltagelse i, DanskPOP Talent, medmindre producenten har udvist forsømmelighed.
13. Producenten må frit overdrage rettighederne og forpligtelserne, ifølge disse betingelser, til dk4 og andre.
14. Producenten har vederlagsfrit ubegrænset ret til udsendelse og distribution af deltagerens medvirken via luftbårent tv, satellit-tv, kabel-tv, mobil-tv, IP-tv internet samt andre eksisterende og kommende distributionskanaler for tv. Producenten erhverver samtidig retten til at udgive deltagerens nummer solo eller sammen med andre deltageres numre på CD/DVD/Download el. lign. Sådanne udgivelser kan være både kommercielle og promotion-mæssige. Producenten erhverver samtidig retten til at videregive denne rettighed til tredjemand. Jeg erklærer mig hermed indforstået med, at jeg medvirker i DanskPOP Talent på de betingelser, som er beskrevet ovenfor i "BETINGELSER FOR DELTAGELSE OG OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER", og jeg erklærer samtidig, at vilkårene for min deltagelse er tilstrækkelig forklaret.
     
Det var det!
Så er der kun tilbage at vente.
Vi gennemgår alle tilmeldinger og vender tilbage med svar medio august.